Kanarya & İspinoz
  Eski Türk Kanaryası
 


BİZİM KANARYALARIMIZ

Türkiye’de inceleme yapan Alman Profesörü,Osabürck Üniversitesi hocalarından Prof. Kummerloeve Boğaziçi sahillerinde tuttuğu bir yabani kanaryayı Dünya’ya taktim etmiştir.Tıpkı Kanarya adalarındaki cinsdaşlarına benziyen bu kuş,yazları Doğu Anadolu veya Kafkasya’ya gitmekte,kışları Boğaz sahillerine gelmektedir.Bundan da anlaşılıyor ki kanarya kuşu bizim milli kuşlarımızdan biridir.Dedelerimiz bu kuşu tuttular mı? Yoksa sadece İspanya’dan Beyazıt II. Zamanında gelen Yahudiler vasıtası ile mi bu güzel hayvanlar memleketimize geldi? Henüz yeter derecede bilemiyoruz.Fakat,eski el yazması kitaplarımıza göre daha on beşinci yüz yılın sonunda bu kuşun beslendiğini tesbit etmiş bulunuyoruz.Bu kanaryaların eski adları kanarya değildir.Kanarya isminin kullanılması çok sonraları başlamıştır.

Geçen asrın sonunda ve bu yüzyılın başında bizim kanaryalarımızın Avrupa’da göründüğü ve hatta büyük bir şan ve şeref kazandığı sabittir.Her sene Avrupa’ya ve bilhassa İngiltere’ye giden Sultan Aziz’in Kuşcubaşısı Arif Ağa’nın bir taraftan gayet güzel Avrupa kuşlarını ithal ederken, bir taraftan da nadide kuşlar ihraç ettiği muhakkaktır.Bu kuş cinsleri bir zamanlar Avrupa’da ve hala Ortadoğu memleketlerinde ‘’İstanbulin’’ veya Akdeniz kanaryaları olarak tanınmakta ve aranmakta idiler.

Son senelerde,bilhassa harpten sonra kanarya nesillerimiz bir takım bilgisizlik demeyeyim,tekniksizlik yüzünden çok düşük kalitelere inmiştir.Çeşitli cinsleri birbirine karıştırmak ve bilhassa çeşitli hayvanları salmalara atmak yüzünden pek yanlış ve verimsiz neticeler alınmıştır.Bunu neticesi olarak ne idüğü belirsiz bir takım cinslerde türemiştir.

Bu neticeyi önlemek bize bir vazife olmuştu.İlk hamle olarak Ankara,İstanbul,İzmir,Bursa ve Eskişehir’de bazı münevver meraklılar Almanya’dan C e r m e n diye adlandırdığımız kuşlar getirmişlerdir.Şunuda söyleyelim ki Almanya’da pek çeşitli kuşlar yetiştirildiği için bu kuşların bazıları gene karışık sonuçlar vermişlerdir.

YERLİ KANARYALAR

Bizim yerli kanaryalarımız da muhtelif cinslerin karışımından meydana gelmiştir.Bunların arasında M a l t ı z diye anılan cins eskiden ihraç malımız olan İ s t a n b u l i son kalan bakiyesidir.Eskiden kanarya meraklıları, büyük bahçelerinde öten büllbülerin seslerini öğreterek yetiştirdikleri için hatta Bülbül kelimesi bile Batı dillerine gitmiştir.Yerli kanaryalarımızın ötüşleri çok güzeldir.Biraz dikkat,himmet ve teknikle bu cinsler ıslah edilebilir.Biz başka memleketlerden gelen yüksek vasıfta kuşlara kapılarak bu güzel cinsi ihmal etmenin hata olacağına kaniiz.

Kaynak:KANARYA Tanıma,Bakma,Yetiştirme Yolları - 1960 – Münir Hayri Egeli


TÜRK KANARYALARI

Muhtelif cinslerin Saka,Flurya,İskete,İspinoz,Bülbül gibi kuşlarla çiftleştirilmesinden meydana gelen melez kanaryalardır.İstanbul’un, Maltız kanaryaları gibi Avrupa’ca tanınmış meşhur cinsler halen nadir olarak eski meraklı kuş yetiştiricilerinin ellerinde mevcuttur.Yerli kanaryalarımız cüsse,endam ile ses kuvveti bakımından makbüldür.Bilhassa bülbül sesini andırır ötüşe sahiptirler.

Kaynak:KANARYA BAKIM KİTABI – 1965 – Nurettin IraktanTÜRK KANARYALARI

Türkiye’de kuş sevgisinin çok eski olduğunu bugün elimize geçen tarihi vesikalardan öğreniyoruz.Şüphesiz ki kanarya sevgisi,hayvan sevgilerinin en bediisidir.Türkiye’de ilk kanarya en kuvvetli bir ihtimalle II.Beyazıt devrinde İspanya’dan göçmen olarak yurdumuza gelen Yahudi’ler tarafından getirilmiştir.O devirde pek çok sevilen ve haklarında şiirler,mersiyeler yazılan bu kuşlar sarayın göz bebeği idi.Saraylarda kuş haneler yaptırmak ve içlerinde en nedide kanarya ırklarını beslemek bir gelenek halini almıştı.Bunların bakımı ve ıslahı için kuşçuluktan anlayan kuşçu başları da tayin edilirdi.

Evlerde,dükkanlarda ve bilhassa kahvehanelerde kuş beslemek bir adet halini almıştı.Sultan Abdülaziz devrinde Türk kanaryasının Avrupa memleketlerinde tanıtıldığı ve oralara çok miktarda satıldığı malumdur.Bu meyanda çeşitli ırk kanaryaları da memleketimize getirilmiştir.Yerli kanaryalarımız muhtelif ırk kanaryaların çeşitli melezlemeleri neticesinde meydana gelmiştir.İstanbulin,Ak Deniz kanaryası ismi verilen bu kanaryalara Malta (Maltız) kanaryası da denilmektedir.Ötüşleri sert ,sesleri gür ve çeşitli nameleri vardır.Narin bir vücut yapısına maliktirler.Yavrularına çok iyi bakarlar.Tüylerinin renkleri muhteliftir.Ömürleri 10- 15 senedir.

Bu kanaryaların Avrupa’daki eski rağbetlerini bulabilmesi için üzerlerinde biraz çalışmak ve nesillerini ıslah etmek icap etmektedir.

Kaynak:KANARYALAR - 1965 - H.Sıtkı Saatçıoğlu


BOĞAZİÇİ KANARYALARI

Halen nesli kalmamış tarihi bir kanarya cinsidir.Kafkaslardan gelerek İstanbul’da geliştirilmiş yabani türden ehlileştirilmiş bir kanaryadır.

İSTANBULİN KANARYASI

Akdeniz bölgesinde yetişen ve aynı zamanda ‘’Maltız kanaryası’’adı verilen bir kanarya çeşididir.Daha ziyade Türkiye’den Avrupa’ya gönderildiği için ‘’İstanbulin kanaryası’’ olarak tanınmıştır.İnce uzun siluetli,narin bir kanaryadır.Ötüşü çeşitlidir.Sarı renkli olup kanat uçları kahverengidir.Halen nesli kalmamış denebilir.

Kaynak:KANARYA BAKIMI – 1970- Nurettin Iraktan
 
  Toplam 308228 ziyaretçi (945177 klik)  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=